Vurigetongen.nl

De afgelopen jaren staat de voetafdruk op de aarde van evenementen steeds meer onder druk. Ook de actuele stroomprijs is nu een belangrijk onderdeel geworden van de organisatie. Mensen die zelf een festival willen opzetten zullen zich grondig in de mogelijkheden moeten verdiepen.

Groene stroom beïnvloed de keuze van het publiek

In Nederland kijken veel mensen al vanuit milieu vriendelijkheid naar hun eigen stroomverbruik, De actuele stroomprijs heeft deze alertheid nog meer verhoogt. Omdat festivals over het algemeen op afgelegen plekken plaatsvinden is stroom via het gewone netwerk in de meesten gevallen niet mogelijk. In de situaties waarbij dit wel het geval is, speelt de actuele stroomprijs uiteraard ook een grote rol. Deze actuele stroomprijs kan de kosten voor een festival behoorlijk doen stijgen, zodat dit meegenomen moet worden in de totaalbegroting als er een lening wordt afgesloten voor het festival. Omdat er veel bezoekers zijn bij een festival is het erg wenselijk dat er een voorbeeld gegeven wordt door de organisatoren van het festival en dus gebruik te maken van een energiebedrijf dat bekend staat om het leveren van groene stroom.

Alternatieve stroom op een festival

In het verleden werd er tijdens festivals standaard stroom opgewekt door aggregaten. Tegenwoordig zoekt men naar alternatieven voor deze milieu onvriendelijke manier van stroom. Er hebben experimenten plaatsgevonden met kleine windmolens. Wanneer er echter geen wind was, bleek het lastig om de stroom op te slaan.

Energiebedrijven denken mee over de stroomvoorziening op festivals en er worden diverse alternatieven aangeboden. Het is mogelijk om mobiele aggregaten met zonnepanelen te huren voor de stroomvoorziening van een groot evenement. Daarnaast zijn er speciale accu’s ontworpen waarop alle benodigde verlichting en apparatuur die nodig is op een festival kan draaien. Grote festivals zoals ‘Lowlands’ hebben een eigen zonnepanelen parking aangelegd.

Om een goed alternatief te vinden is het uiteraard van belang om goed in kaart te hebben hoeveel stroom er nodig is voor het evenement.

In sommige gevallen zal de stroom uit meerdere energiebronnen voortkomen.Frituurvet wordt op meerdere festivals gebruikt maar dit is niet voldoende voor de hoeveelheid stroom die nodig is. Hoe dan ook is het een hele positieve ontwikkeling dat er massaal wordt nagedacht over de milieuvriendelijkheid van evenementen en festivals.

Post a Comment